You are currently viewing Për herë të parë Rankimi Kombëtar në FSHT

Për herë të parë Rankimi Kombëtar në FSHT

Për herë të parë në faqen zyrtare të web të Federatës Shqiptare të Tenisit publikohet Rankimi Zyrtar i tenistëve kombëtar sipas kategorive respektive.

(Rankimi)

 

Ndaje me miq